ทีมนักฟิสิกส์ MIT ทดลอง“สภาวะล่องหน”ทางกลศาสตร์ควอนตัมได้สำเร็จเป็นครั้งแรก


มาแรงรอบสัปดาห์