คนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท ใช้อย่างไร เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันไหน?


วันที่ 17 กันยายน 2563 Brighttv จากการประชุมของ ศบค. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งรวมไปถึงโครงการคนละครึ่ง ที่แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ โดยที่รัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง โดยรายละเอียด มีดังนี้

- วันที่ลงทะเบียนร้านค้า

1 ตุลาคม 2563

- วันที่ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

16 ตุลาคม 2563

- ระยะเวลาของโครงการ

ปลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

- คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครมีอะไรบ้าง

อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีเป้าหมายรับที่ 10 ล้านคน

- ลงทะเบียนที่ไหน

www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย

- ใช้งานอย่างไร

รัฐจะจ่ายเงินให้ 50% ของมูลค่าสินค้า ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน แต่ละคนจะได้รับเงิน 3,000 บาท ทั้งหมด

เช่น หากคุณต้องการซื้อของมูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง คุณจะจ่ายเงินแค่ 100 บาท เท่านั้น แต่ถ้าในวันเดียวกันนั้น คุณต้องการซื้อของอีกมูลค่า 200 บาท คุณต้องจ่ายเงินเองเต็มจำนวน เพราะเกินลิมิตที่จำกัดไว้ที่ 100 บาท/คน/วัน

- ใช้งานได้ที่ไหนบ้าง

ร้านอาหาร เครื่องดื่มทั่วไป ร้านแผงลอย โชห่วย ซึ่งร้านนั้นต้องไม่ใช่นิติบุคคล ทว่าไม่สามารถซื้อลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการบริการได้

-ใช้งานที่ร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่

ไม่ได้

อัพเดทล่าสุด