เป็นประวัติการณ์! มิถุนายน 2562 สร้างสถิติเดือดร้อนที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกมา


มาแรงรอบสัปดาห์