NASA และ SpaceX เตรียมส่ง 2 นักบินอเมริกันขึ้นจรวดอวกาศอเมริกันจากแผ่นดินสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี 27 พ.ค. นี้


มาแรงรอบสัปดาห์