“อาเบะ” ประกาศจัดตั้ง “หน่วยป้องกันทางอวกาศ” ปกป้องภัยคุกคามจากอวกาศ


มาแรงรอบสัปดาห์