สหรัฐอเมริกาแต่งตั้งอัยการสูงสุดมุสลิมคนแรก


มาแรงรอบสัปดาห์