ทรงมีกระแสขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายร่วมจัดงาน’บรมราชาภิเษก’เรียบร้อย-สง่างาม


มาแรงรอบสัปดาห์