เหตุใด สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ต้องประทับบนพื้น พร้อม ทรงก้มกราบ พระบรมวงศ์ ขณะสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์!


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์