ระทึก! ผึ้งหลวงเกาะ-บินวนรอบเครื่องบินที่ขอนแก่น กระทบเที่ยวบินล่าช้า จนท.ต้องเป่าลม ฉีดน้ำไล่


ระทึก! ผึ้งหลวงเกาะ-บินวนรอบเครื่องบินที่ขอนแก่น กระทบเที่ยวบินล่าช้า จนท.ต้องเป่าลม ฉีดน้ำไล่

จากกรณีที่ มีเหตุการณ์ ผึ้งรอบเครื่องบินที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ นั้น

กรมท่าอากาศยานได้รับรายงานจาก นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนเก่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ว่า ทางหอบังคับการบินได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.36 น. มีผึ้งหลวง เกาะที่บริเวณเครื่องบิน เที่ยวบินที่ FD3260 โดยเกาะที่เครื่องยนต์ขวาของเครื่องบิน

เมื่อเครื่องบินลงจอด ทำให้ไม่สามารถให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยการเป่าลม และฉีดน้ำเสริมบางส่วน ทำให้มีเที่ยวบินล่าช้า ดังนี้

เที่ยวบิน FD3261 ล่าช้า 30 นาที กำหนดเวลาเดิม 14.45 น. เวลาขึ้นจริง 15.17 น.

เที่ยวบิน WE045 ล่าช้า 40 นาที กำหนดเวลาเดิม 15.40 น. เวลาขึ้นจริง 16.14 น.

เหตุการณ์เข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ในเวลา 16.30 น. เที่ยวบินอื่น ๆ หลังจากนี้ ไม่มีผลกระทบ

โดย ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญ ลงสำรวจพื้นที่ในการแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป กรมท่าอากาศยานต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเดินทางในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : มติชน

อัพเดทล่าสุด