“ฮารอม-มอมเมา“ ส.ส. ผู้นำศาสนา โรงเรียน ชายแดนใต้ต้านกัญชาเสรี ม.อ.ห้ามเสพในมหาวิทยาลัย


นายเจะอาหมิง โตตาหยง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกัญชาใช้กับวงการแพทย์ แต่โครงการกัญชาเสรีของรัฐบาลยังมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโทษกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนจะนำไปใช้ในทางที่ผิด โครงการกัญชาเสรีทำให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มคนมาก

นายเจะอาหมิงกล่าวว่า ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องที่มีความไม่ความกังวลกับโครงการกัญชาเสรีเพราะผลเสียกับเยาวชนมากกว่าผลดี จึงได้ผู้นำศาสนาลุกขึ้นมาต่อต้าน”กัญชาเสรี”ของรัฐบาล เพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลามแล้ว เป็นการมัวเมาเยาวชนเยาวชนและเด็ก จะเข้าถึงกัญชาง่ายสะดวกทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

นายชาญวิทยา ชัยกูล นักสื่อมวลชนอาวุโสกล่าวว่า กัญชาเสรีของรัฐบาล รัฐบาลมองด้านดีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลควรทำการวิจัยให้ละเอียดทุกมิติก่อน หากยังไม่รอบครอบจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม

ขณะที่ ดร.มังโสด หมะเต๊ะ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา กล่าวระหว่างพบปะกับนักศึกษาว่า สิ่งดีๆไม่คิดแทนที่จะมาโต้ปัญหาน้ำมันแพง วันนี้ดีแซลขึ้น 35 บาททุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดแต่เมื่อวาน น้ำยางสดลด 5 บาทต่อกิโล สิ่งเหล่านี้ไม่คิดแก้ปัญหา เห็นแต่สนับสนุนกัญชาเสรี อ้างว่าเศรษฐ์กิจของประเทศมันจะดี พวกเราจงจำไว้ เราไว้วางใจ ส.ส.เราไม่ได้ เราไว่วางใจรัฐบาลไม่ได้เราเชื่อส.ส.เราไม่ได้

” กัญชายังไงๆก็คือยาเสพติดพวกเราอย่าเข้าใกล้กัญชา อย่าไปลองกัญชา ถึงแม้ส.ส.คนนั้นจะบอกว่า กัญชาคือสิ่งที่ถูกกฎหมาย กัญชามีประโยชน์ ให้เรายึดมั่นตามหลักศาสนา สิ่งไหนฮารอมสิ่งไหนฮาลาล เราขอประณาม ส.ส.มุสลิมบางพรรคที่ยกมือเห็นด้วยกับกัญชา ตามมติพรรคโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการของอัลลอฮ์ นี้ คือส.ส.บ้านเรา “

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)กล่าวว่า มีหลายฝ่ายวิตกกังวลเกี่ยวกับกัญชาเสรีของรัฐบาลที่ประกาศเมื่อ 9 มิ.ย. โดยเฉพาะจะเสรีไปทุกสถานทีนั้น โดยเฉพาะในสถานศึกษา กัญชายังเป็นยาเสพติด ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตไม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษานำเข้ามาเสพในสถานศึกษาเป็นอันขาด อาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสถานศึกษา ห้ามมีกัญชาเป็นส่วนผสม จึงยังต้องมีการรณรงค์ต่อเพราะยังมีนักเรียนและนักศึกษาส่วนหนึ่งยังมีความรู้และความเข้าใจไม่ตรงกัน

อัพเดทล่าสุด