อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ฝันเป็นจริง!! อนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ฝันเป็นจริง!! อนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสอดรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลมีรอซ

 อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ฝันเป็นจริง!! อนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทน

วันที่ 22 เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือมายังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนา ได้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แล้วดังนี้

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

- จังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จากเดิม 3,500 บาท เป็น 4,200 บาทต่อคน

- จังหวัดขนาดลกาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51 – 100 แห่ง) จากเดิม 2,700 บาท เป็น 3,300 บาทต่อคน

- จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) จากเดิม 1,900 เป็น 2,300 บาทต่อคน

2. อิหม่าม จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,500 บาทต่อคน

3. คอเต็บ จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาทต่อคน

4. บิหลั่น จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาทต่อคน

 อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ฝันเป็นจริง!! อนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทน

อัพเดทล่าสุด