ประเทศไทยและทั่วโลก ระงับเที่ยวบิน-กักตัว สกัด“โอไมครอน”โควิดกลายพันธุ์ที่ “ร้ายที่สุด”


มาแรงรอบสัปดาห์