เร่งหาสาเหตุ! สาวท้อง 7 เดือน ถูกพบว่าแท้งลูกหลังฉีดไฟเซอร์ไม่ถึง 1 ชั่วโมง


มาแรงรอบสัปดาห์