ผวาหนัก โรงเรียนเมืองคอนไล่นักเรียนกลับบ้าน เหตุอยู่หมู่บ้านติดโควิด


วันที่ 23 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านปากน้ำใหม่ หมู่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของนางปรีดา ไทรทอง อายุ 42 ปี ผู้ป่วยที่พบติดเชื้อโควิด-19ในรอบที่ 2 รายแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา นายจำเนียร วรรณจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ท่าศาลา พร้อม คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เดินทางเข้าไปประชุมญาติ ๆ ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยและชาวบ้านเพื่อร่วมกันวางมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยทราบชื่อผู้ป่วยคือ โดยมีญาติ ๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดและเป็นกลุ่มเสียงรวม 2 ครอบครัว จำนวน 10 คนได้ทำการเข้าสู่การกักตัวไว้เรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่าในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา (23 ธ.ค.) ได้มีนักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คนประกอบด้วย น.ส.กนกวรรณ พรมจัน อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 และ นายศิรวัฒน์ วรรณจันทร์ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำใหม่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ต้องกลับบ้านก่อนเลิกเรียนปกติ เนื่องจากทางครูประจำชั้นทราบว่าบ้านอยู่ บ้านปากน้ำใหม่ หมู่ 8 ต.ท่าศาลา จึงขอให้กลับบ้านเพราะเป็นคนในพื้นที่เสี่ยง จากการสอบถามทราบว่านอกจากนักเรียนทั้งสองคนแล้วนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันคนอื่น ๆ ที่มีบ้านอยู่บ้านปากน้ำใหม่ หมู่ 8 ต.ท่าศาลา รวมกว่า 10 คนทางโรงเรียนได้ให้กลับบ้านก่อนเลิกเรียนเช่นเดียวกัน

ทาง น.พ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา ได้โทรศัพท์ไปหา ผอ.โรงเรียนโยธินบำรุง และคุณครูประจำชั้น เพื่อชี้แจงว่านักเรียนในพื้นที่ยังไปเรียนได้ตามปกติ เพะราะแม้จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของผู้ป่วย และไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยหรือครอบครัวของผู้ป่วยแต่อย่างใด การห้ามไม่ให้นักเรียนที่มีบ้านอยู่ในหมู่ 7 ไปโรงเรียนอาจจะส่งผลให้ผู้คนแตกตื่นหวาดกลัว ส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำใหม่ ต.ท่าศาลา นั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยงข้อได้กักตัวและคัดกรองอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนกลุ่มเสี่ยงออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกพื้นที่และแพร่เชื้อโรค

นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา กล่าวว่าบ้านปากน้ำใหม่ หมู่ 8 ต.ท่าศาลา เป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอยู่รวมกัน สำหรับกิจกรรมในวัดหรือมัสยิด ก็ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติอย่างเข้มข้นเหมือนช่วงการควบคุมโรคในครั้งแรก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และใช้การยกมือทักทาย แทนการสลามจับมือแบบเก่า รวมทั้งการทำความสะอาดมัสยิดบ่อย ๆ

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่หวาดกลัวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของทางราชการอย่างใกล้ชิด และมั่นใจว่าทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถสกัดกั้นควบคุมโรคไม่ให้แพร่ะกระจายออกไปได้อย่างแน่นอน โดยในครั้งก่อนทางจังหวัดร่วมกับทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ไอ้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเชื่อว่าในครั้งนี้จะสามารถควบคุมโรคร้ายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างแน่นอน

อัพเดทล่าสุด