เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ


เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

วันนี้ (1 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานถวายในภาคบ่ายด้วย

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมา

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบ การกีฬา ไปจนถึงด้านดนตรี

ทั้งนี้ พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องในระดับโลก โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเองยังอุทิศสกู๊ปใหญ่ยกย่องให้ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีความสามารถมากที่สุดในโลก

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

บทบาทของเจ้าหญิงดีไซเนอร์ ที่นำเสนอผลงานภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI BANGKOK” เปิดตัวบนเวทีแฟชั่นโลกเมื่อปี 2007 ระหว่างสัปดาห์ปารีสแฟชั่นวีก จากการทูลเชิญของห้องเสื้อ “Pierre Balmain” นำเสื้อผ้าที่โดดเด่นทางด้านงานฝีมือระดับโอต์ กูตูร์ และเครื่องประดับสวยสะกดให้ทั่วโลกได้ชื่นชม และยังทรงสนับสนุนงานหัตถศิลป์ของชาติอย่างผ้าไหมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกด้วย

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าหญิงดีไซเนอร์! กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

อัพเดทล่าสุด