“บาห์เรน” ประกาศห้ามคนไทย และทุกชาติที่เคยมาประเทศไทยเข้าประเทศ


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ออกประกาศเรื่องบาห์เรนประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้ามาบาห์เรน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยระบุว่า เมื่อวานนี้ (21 ก.พ.) กระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ ห้ามคนต่างชาติ หมายถึงทุกสัญชาติ รวมทั้งคนไทย ที่ไม่มีถิ่นพำนัก ไม่มีวีซ่าทำงานในบาห์เรน ที่เคยเดินทางไปยังประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ภายใน 14 วันก่อนหน้าเดินทางเข้ามายังบาห์เรน

สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในบาห์เรน รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักลงทุน วีซ่าทำงาน วีซ่าครอบครัว และ Flexi Work Permit ไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว ที่เคยเดินทางไปประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ภายใน 14 วันก่อนหน้า จะต้องถูกกักตัว และได้รับการตรวจร่างกายตามกระบวนการที่ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการเพื่อบังคับใช้คำสั่งดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต แนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังบาห์เรน หากไม่มีความจำเป็น

มาตรการรัฐบาลบาห์เรน เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ


ห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังประเทศจีนภายใน 14 วันก่อนหน้า เดินทางเข้ามายังบาห์เรน

ห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ภายใน 14 วันก่อนหน้า เดินทางเข้ามายังบาห์เรน (ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.พ. 63)


สำหรับคนบาห์เรน คนที่สัญชาติของกลุ่มประเทศ GCC อื่นๆ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต โอมาน คูเวต กาตาร์ และผู้ที่มีถิ่นพำนักในบาห์เรน (รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักลงทุน วีซ่าทำงาน วีซ่าครอบครัว และ Flexi Work Permit ไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว) ที่เคยเดินทางไปประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ภายใน 14 วันก่อนหน้า จะต้องถูกกักตัว และได้รับการตรวจร่างกายตามกระบวนการที่ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.พ. 63)

ขอให้พลเมือง และผู้พำนักในบาห์เรน ปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ถ้าไม่จำเป็นให้เลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

อัพเดทล่าสุด