โจมตีด้วยจรวจ ถล่มสถานทูตสหรัฐ ในกรุงแบกแดด ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต


มาแรงรอบสัปดาห์