จีนเจอหวัดนก “เอ็ช5เอ็น1” ระบาดซ้ำ ฆ่าไก่แล้ว 2 หมื่นตัวเพื่อระงับการแพร่เชื้อ


มาแรงรอบสัปดาห์