“เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน” ประกาศลาออกจากสมาชิก“ราชวงศ์ระดับสูง”


วันที่ 9 ม.ค. 63 เจ้าชายแฮร์รี ดยุคแห่งซัสเซกซ์ และ เมแกน มาร์เคิล พระชายา ได้แถลงผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ “sussexroyal” โดยมีใจความระบุว่า หลังจากพิจารณาและตัดสินใจอยู่หลายเดือน มีพระประสงค์จะทรงออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงและจะทำงานเพื่อความเป็นอิสระทางการเงิน

อย่างไรก็ตามพระองค์จะวางแผนสร้างสมดุลในการใช้เวลาระหว่างสหราชอาณาจักรกับอเมริกาเหนือ เพื่อสานต่อภารกิจของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เครือจักรภพและองค์กรอุปถัมภ์ต่างๆ

อีกทั้งพระองค์ระบุว่าจะเลี้ยงดูพระโอรสให้ตระหนักตามราชประเพณีอังกฤษ ขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ทางการกุศลที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ยังคงร่วมมือกับสมาชิกในรางวงศ์ พร้อมขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

“เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน” ประกาศลาออกจากสมาชิก“ราชวงศ์ระดับสูง”

อัพเดทล่าสุด