เช็คเลย! ธอส.เปิดรับยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หลังครม.อนุมัติวงเงิน 5พันล้าน


วันที่ 24 ต.ค. 62 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะเปิดให้ลูกค้าที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธอส. ภายใต้กรอบวงเงิน รวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50%ต่อปี นาน 3 ปีแรก ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท กรณีกู้ 1 ล้านบาท เงินงวด 3 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,300 บาท/เดือน เทียบกับเงินงวดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติ วงเงินกู้ 1 ล้านบาท 3 ปีแรก ซึ่งผู้กู้จะประหยัดเงินงวดได้จำนวน 80,400 บาท โดยสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กลุ่มคนเริ่มทำงานใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อ เพื่อให้บุตรหลานหรือทายาท โดยต้องเป็นการซื้ออยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ (เพื่อการอยู่อาศัย) และห้องชุด

อีกทั้งต้องเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ที่ไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อนการกำหนดราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วยนั้น เนื่องจากเป็นระดับราคาที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

จากข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ณ เดือนตุลาคม 2562 ที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีอยู่ประมาณ 34,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57 ของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จทั้งหมด และคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในปี 2563 อีกประมาณ 145,269 หน่วย จึงมีที่อยู่อาศัยรวมกว่า 180,000 หน่วย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของได้คาดว่าทั้ง 2 มาตรการ จะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโต ก่อให้เกิดการขยายตัวของ supply chain ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้ ธอส. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นผู้นำตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัพเดทล่าสุด