กฎหมายชารีอะห์ บรูไน ประเทศใดใช้บทลงโทษนี้บ้าง?


กฎหมายชารีอะห์ บรูไน ประเทศใดใช้บทลงโทษนี้บ้าง?

บทความโดย:  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ประเทศบรูไน หรือ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม เป็นประเทศเอกราชบนเกาะบอร์เนียว ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับ 3 ของโลก คือ มีพื้นที่ 743,330 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทย) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบรูไนเป็นประเทศเดียวที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่บนเกาะบอร์เนียว คือประมาณ 5,770 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ๆ เหลือของเกาะถูกแบ่งเป็นของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของมาเลเซียตะวันออก ส่วนชายฝั่งทางด้านเหนือของบรูไนจรดทะเลจีนใต้

ประเทศบรูไนประกอบด้วย 2 ส่วนที่ไม่ติดกันคือ ด้านตะวันตกและด้านตะวันออกโดยถูกคั่นกลางจากรัฐซาราวัก บรูไนมีประชากรประมาณ 423,196 คน ประชากรร้อยละ 97 อาศัยอยู่ในส่วนด้านตะวันตก และมีประชากรประมาณ 10,000 คน ที่อาศัยอยู่ในด้านตะวันออก ซึ่งมีภูเขาเป็นจำนวนมาก

ช่วง พ.ศ.2028-2071 ประเทศบรูไนสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวได้ อาทิ พื้นที่ในปัจจุบันของรัฐซาราวัก รัฐซาบาห์ กลุ่มเกาะซูลูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว มะนิลา และหมู่เกาะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว หลังจากนั้นจักรวรรดิบรูไนเริ่มเสื่อมอำนาจ สุลต่านผู้ครองบรูไนต้องยอมยกซาราวัก (กูชิง) ให้เจมส์ บรูก และแต่งตั้งให้เป็นรายาแห่งซาราวักเมื่อ พ.ศ.2384

ใน พ.ศ.2449 บรูไนตกเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษโดยยังคงไว้ซึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสุลต่านเป็นประมุข แต่ก็เกิดมีการกบฏต่อต้านระบอบสุลต่านสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 2 ครั้ง ใน พ.ศ.2502 และใน พ.ศ.2505 แต่ถูกอังกฤษปราบปรามลงได้โดยง่าย

กฎหมายชารีอะห์ บรูไน ประเทศใดใช้บทลงโทษนี้บ้าง?

บรูไนได้ รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2527 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ ทรงเป็นประมุขสุลต่านบรูไนพระองค์แรกและพระองค์เดียวของบรูไนและยังทรงเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกด้วย

ที่น่าสนใจยิ่งคือ การปกครองของบรูไน ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศรับราชการเป็นทหาร ข้าราชการพลเรือน จัดว่าเป็นรัฐราชการอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มั่งคั่งมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลจึงสามารถให้สวัสดิการอย่างดีเลิศแก่ประชาชน โดยไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลฟรี สำหรับการศึกษา รัฐให้ประชาชนทุกคนเล่าเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาฟรี นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการแก่ข้าราชการของรัฐอย่างสุขสบาย

ประเทศบรูไนมีผู้นับถือศาสนา แบ่งได้ดังนี้ ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี 67% ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาอื่นๆ และไม่มีศาสนา 10%

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมานี้ ทางการบรูไนเริ่มบังคับใช้ กฎหมายศาสนาชารีอะฮ์ ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่มาจากคำสอนและหลักนิติศาสตร์พื้นฐานของศาสนาอิสลาม ครอบคลุมการดำเนินชีวิตของประชาชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การทำธุรกรรมสัญญา ไปจนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว

ประเทศและเมืองที่นำเอากฎหมายชารีอะฮ์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบมีทั้ง มอริเตเนีย ซูดาน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ เยเมน อิรัก อิหร่าน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน มัลดีฟส์

ที่มา:  www.matichon.co.th

อัพเดทล่าสุด