โลกร่วมต้าน! ‘ทรัมป์’ รับรองที่ราบสูงโกลันในซีเรีย เป็นของอิสราเอล


มาแรงรอบสัปดาห์