นี่คือคำอุทานของ 'นาฟ หลานแพท' ที่มุสลิมทุกคนก็พูกกัน


นี่คือคำอุทานของ 'นาฟ หลานแพท' ที่มุสลิมทุกคนก็พูกกัน


จากคลิปเวลา 00.55 น. นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา เผยว่า ถ้าตกใจ นาฟจะอุทานคำว่า "อัลลอฮ์" (พระเจ้าของอิสลาม) ซึ่งเป็นคำที่มุสลิมทุกคนพูกกัน เพราะวันๆหนึ่งเราต้องพบกับเหตุการณ์มากมาย เราจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์เสมอ เมื่อเราตกใจ เรากล่าวว่า อัลลอฮ์ เมื่อเราจาม เรากล่าว อัลฮัมดุลิ้ลลา เมื่อเราได้ยินคนจามกล่าวอย่างนั้น เรากล่าวว่า ยัรฮัมมุกัลเราะห์ และคนจามกล่าวอีกครั้งว่า ยะห์ดีนา ว่ายะห์ดีกุมุลเลาะห์ เมื่อทราบข่าวร้าย เรากล่าวว่า อินนาลิ้ลลาฮิ ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูน ฯลฯ เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบัน ทั้งนาฟ และ แพท ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแล้ว กลับไปนับถือศาสนาพุทธตามแม่ 

ขออัลลอฮ์ทรงเปิดใจให้ นาฟ และ แพท กลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ด้วยเถิดเทิด อามีน


นี่คือคำอุทานของ

นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา


นี่คือคำอุทานของ

นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา


นี่คือคำอุทานของ

นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา


นี่คือคำอุทานของ นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา

นี่คือคำอุทานของ

นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา


นี่คือคำอุทานของ

นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา

นี่คือคำอุทานของ นาฟ ฉัฐนันท์ หลานสาวแพท ณปภา


คลิปจาก: teen.mthai.com
ภาพจาก : @naffynaffie

อัพเดทล่าสุด