เผย 5 ตำแหน่งงาน ที่นายจ้างต้องการ หางานนักศึกษาจบใหม่ งานสําหรับนักศึกษาจบใหม่


เผย 5 ตำแหน่งงาน ที่นายจ้างต้องการ หางานนักศึกษาจบใหม่ งานสําหรับนักศึกษาจบใหม่

เผย 5 ตำแหน่งงาน ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด

ตำแหน่งงาน,เด็กจบใหม่

สัดส่วนนักศึกษาจบใหม่กับตำแหน่งงานว่างเทียบเป็น 1 ใน 3 

เว็บ ไซต์ Jobsdb.com เว็บไซต์หางานชื่อดังจัดทำสถิติข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 พบว่า มีตำแหน่งงานที่ต้องการจ้างกว่า 250,000 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลางที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ร้อยละ 50 ในขณะที่รับเด็กจบใหม่ ร้อยละ 28 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ร้อยละ 20 และตำแหน่งหัวหน้า หรือผู้บริหารร้อยละ 2

ทั้งนี้ 5 อันดับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุด ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
2.ฝ่ายขาย /บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ
3.ไอที
4.เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
5.วิศวกร

ขณะที่ 5 อันดับตำแหน่งที่ผู้หางานนิยมหามากที่สุด ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
2.วิศวกร
3. ฝ่ายขาย/บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ
4.ไอที
5.เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์

นอก จากข้อมูลดังกล่าวแล้ว นพวรรณ จุลกนิษฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ยังกล่าวถึงข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประมาณการจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ระหว่างปี 2550-2559 ว่ามีประมาณ 500,000 คนต่อปี

ส่วน บัณฑิตระดับปริญญาตรีจบใหม่ปีละประมาณ 3-4 แสนคน ในขณะที่ความต้องการแรงงานในเดือนมีนาคม 2555 พบว่ามีตำแหน่งงานว่างจำนวนเพียง 138,450 อัตรา ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราที่นักศึกษาจบใหม่จะได้งานเทียบกับจำนวน ตำแหน่งงานว่าง มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก Jobsdb.com / มติชนออนไลน์

       Link    Mthai News

อัพเดทล่าสุด