สหรัฐเริ่มทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในอาสาสมัครที่เป็นคนจริงๆ แล้ว


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์