ล๊อตแรก ไฟลท์เกาหลีใต้ถึงไทยแล้ว มีไข้สูง 15 คน พบหนีด่านกักตัว 70-80 คน


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์