เชื่อผิดๆ “ไวรัสโคโรนา” ไม่ได้ถูกตัดแต่งจากเชื้อ HIV เป็นอาวุธชีวภาพ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์