ประท้วงเดือด ปมอินเดียปลดสถานะพิเศษ “แคชเมียร์” ไม่ให้ปกครองตนเอง


มาแรงรอบสัปดาห์