เด็กกัมพูชา พูดได้ 16 ภาษา ได้รับทุนการศึกษาจากนักธุรกิจใจดี รับทุนเรียนถึงปริญญาโท


มาแรงรอบสัปดาห์