พระบรมราชินีฯ ทรงเป็นนักบิน ทรงเป็นนายทหารหญิงนาวิกโยธิน ตลอดจนทรงทำหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์ !


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์