เนทันยาฮูประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งอิสราเอล


มาแรงรอบสัปดาห์