ผู้นำโลก แสดงความเสียใจ ไฟไหม้มหาวิหารนอตเธอร์ดาม ณ กรุงปารีส อายุกว่า 850 ปี


มาแรงรอบสัปดาห์