หนุ่มเล่าชีวิตจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ จากเงินติดกระเป๋า 700 สุดท้าย สู่พ่อค้าอาหารทะเลอบแห้ง


มาแรงรอบสัปดาห์