แผ่นดินไหว 4.7 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ห่างเมืองภูเก็ต 424 กม.


มาแรงรอบสัปดาห์