รัฐปะหัง สถาปนาสุลต่านพระองค์ใหม่ เพื่อรอขึ้นเป็น “กษัตริย์มาเลย์” พระองค์ต่อไป


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์