ม.ดัง ชี้ คูณ คณิน เคยเป็น นศ.ทันตะ แต่ปลอมลายเซ็นโดนไล่ออก ก่อนเรียนฟิลิปปินส์


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์