เปิดภาพปัจจุบัน เกชา เปลี่ยนวิถี ในวัย92 ปี ยังแข็งแรงไม่เปลี่ยน


มาแรงรอบสัปดาห์