กลุ่มคนไทยรักสันติบุกร้องรองอธิการฯ ม.อ.ปัตตานี ให้ตรวจสอบ นศ. กลุ่ม “p e r m a s” ที่ต้านกฎอัยการศึกที่หนองจิก


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์