นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

14 กย. 61     519

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่  17-26 กันยายน 2561 นี้  ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เวลา 14.00 น. วันนี้ 14 ก. ย. 61  ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส,  นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส,  นายชุมสาย เทปลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส,  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี 2561

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!   

ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518  สืบทอดกันเป็นปีที่ 43  โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน  ณ  พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ในด้านต่างๆแก่ประชาชน และการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

งานของดีเมืองนราปีนี้ ปี2561  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26  กันยายน  2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ภายในงานประกอบด้วย กองงานริ้วขบวนแห่ทางบกจำนวน 16 ริ้วขบวน และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ปี 2561   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2561 ในเวลา 16.30 น.

 

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

 ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ กองงานวันลองกอง  ชึ่งมีการจัดนิทรรศการ  “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0  ” ซึ่งเป็นการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี  มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณะสุข จาก 29 หน่วยงาน  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรในโรงเรียน  การตอบปัญหาทางการเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  โดยวันที่ 26 กันยายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้านต่างๆ และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานวันลองกองด้วย กองงานประชันเสียงนกเชาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นในวันที่ 25-26 กันยายน 2561   มีการแข่งขัน  4  ประเภท ได้แก่ เสียงเล็ก  เสียงกลาง เสียงใหญ่ และดาวรุ่ง ซึ่งมีนกทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศส่งเข้าประกวด  เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 1,000 นก ภายในงานจะจัดให้มีการสาธิตการทำกรงนกและเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกด้วย 

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

กองงานศิลปาชีพและกระจูดจัดนำเสนอนิทรรศการ   “ศิลปาชีพก้าวไกล คือกำไรของแผ่นดิน ” มีการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน  ย่านลิเภา  ใบลาน กระจูด ผ้าทอนราธิวาส  และเรือกอและจำลอง  การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กองงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง  และเรือคชสีห์  ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย   และขบวนแห่ทางน้ำที่สวยงามตระการตา  จะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กันยายน 2561  ณ พลับพลาหาดนราทัศน์  อ.เมือง จ.นราธิวาส   สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาวนราธิวาส  และนิทรรศการของดีเมืองนรา ซึ่งจะจัดแสดงเรื่องราวผ้าทอนราธิวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท๊อป  สินค้าราคาถูก และธงฟ้าราคาประหยัด การสาธิตอาหารและขนมโบราณ  และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ล้ำค่า และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดนตรี ของนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืน

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา  ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาชมงานจะได้รับความรู้  ความบันเทิง   ความสนุกสนาน  และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด  โดยเฉพาะลองกอง  ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาส  และขนม อาหารโบราณที่หาทานได้ยาก นอกจากนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดนราธิวาส ได้อีกด้วย  ในส่วนของความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ทั้ง 3  ฝ่าย  ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  ตลอดทั้งการจัดงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

นราธิวาสชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 จัดใหญ่กว่าทุกปี!!

เครดิต:  แวดาโอ๊ะ หะไร

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost