คำสั่งย้ายด่วน ผอ.อนุบาลปัตตานี ส่อเซ่นปมฮิญาบ

19 สค. 61     2785

คำสั่งย้ายด่วน ผอ.อนุบาลปัตตานี ส่อเซ่นปมฮิญาบ

มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง จ.ยะลา ซึ่งถือเป็นการย้ายข้ามจังหวัดและข้ามเขตพื้นที่การศึกษา หลายฝ่ายคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปมปัญหายืดเยื้อว่าด้วยเรื่องเด็กนักเรียนมุสลิมขอสวมฮิญาบและเครื่องแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม         

คำสั่งย้ายมี 2 คำสั่งออกมาในวันเดียวกัน คือ วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61 เป็นคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พิเศษ 3/2561 กับ 4/2561 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ ลงนามโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งแรกให้ นายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ส่วนคำสั่งต่อมาให้ นายนพปฎล มณีรัตน์ ผูอำนวยการโรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

คำสั่งย้ายด่วน ผอ.อนุบาลปัตตานี ส่อเซ่นปมฮิญาบ

คำสั่งนี้อ้างเหตุผลว่า "เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อให้การบริหารงานสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ" โดยเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 30 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

เป็นที่น่าสังเกตว่า คำสั่งย้ายนายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี นอกจากจะเป็นการย้ายข้ามจังหวัด ไปยังอำเภอใต้สุดแดนสยามอย่าง อ.เบตง แล้ว ยังเป็นการย้ายจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ไปเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย

แม้ในคำสั่งจะอ้างเหตุผล "เพื่อประโยชน์ของทางราชการ" แต่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า คำสั่งย้ายน่าจะมาจากการไม่สามารถแก้ไขปัญหากรณีเด็กนักเรียนมุสลิมจำนวนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ขอแต่งกายตามหลักศาสนา คือ ผู้หญิงให้สวมฮิญาบ หรือผ้าคลุมผม และผู้ชายให้สวมกางเกงขายาว ซึ่งไม่ตรงกับระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน

คำสั่งย้ายด่วน ผอ.อนุบาลปัตตานี ส่อเซ่นปมฮิญาบ

ปัญหานี้ยืดเยื้อมาตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปี 2561 คือราวๆ กลางเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมุสลิมกลุ่มนี้อ้างว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 เปิดให้นักเรียนมุสลิมในโรงเรียนของรัฐ รวมทั้งโรงเรียนที่ตั้งอยู่บน "ที่ธรณีสงฆ์" (โรงเรียนวัด) สามารถแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามได้ตามความสมัครใจ

แต่การเคลื่อนไหวของผู้ปกครองและนักเรียนมุสลิมกลุ่มนี้ ถูกคัดค้านต่อต้านจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นคนพุทธ เพราะมองว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนที่ยึดถือกันมานานกว่า 50 ปี โดยโรงเรียนอนุบาลปัตตานีตั้งอยู่ใน "ที่ธรณีสงฆ์" จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า "โรงเรียนวัดนพวงศาราม" มีสัญญาการให้ยืมใช้ที่ดินชัดเจน และในสัญญาก็เขียนมอบอำนาจในการปกครองสอดส่องดูแลโรงเรียน เป็นของเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม ซึ่งปรากฏว่าทั้งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและพระลูกวัด ก็มีท่าทีสอดคล้องกันว่า การแต่งกายของนักเรียนไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหน ต้องแต่งกายเหมือนกันตามรูปแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด เพื่อความเท่าเทียม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แบ่งแยกศาสนา ซึ่งระเบียบและข้อตกลงนี้ ผู้ปกครองทุกคนรับทราบเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนนำลูกเข้าเรียนในโรงเรียน

ความเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้ปกครองต่างศาสนา ทำให้เกิดการเผชิญหน้าในโรงเรียน รวมทั้งความไม่พอใจของครูบางส่วน จนปัญหาบานปลาย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจึงตัดสินใจแก้ไขระเบียบฯว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน กำหนดให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน "ที่ธรณีสงฆ์" ไม่สามารถต่งกายตามหลักศาสนาเป็นความสมัครใจได้เหมือนระเบียบเดิม แต่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา ซึ่งโดยนัยจากระเบียบใหม่นี้ ย่อมหมายความว่านักเรียนมุสลิมของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไม่สามารถแต่งกายตามหลักศาสนาได้อีกต่อไป หากโรงเรียนและวัดไม่อนุญาต

คำสั่งย้ายด่วน ผอ.อนุบาลปัตตานี ส่อเซ่นปมฮิญาบ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาก็ยังยืดเยื้อต่อมา เนื่องจากนักเรียนมุสลิมก็ยังแต่งกายแบบเดิม ทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนพุทธบางส่วนสนับสนุนให้บุตรหลานแต่งกายด้วยชุดอยู่บ้านไปโรงเรียน จนบรรยากาศตึงเครียดและเกิดการเผชิญหน้าซ้ำอีก แม้จะมีการนัดผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเข้าหารือเพื่อยุติปัญหา แต่เรื่องก็ไม่จบ         

กระทั่งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก โดยมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหานี้ให้ยุติธรรมเร็วที่สุด พร้อมมอบนโยบายให้ยึด "ระเบียบ" เป็นหลัก โดยทุกคน ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบ          

หลังจากนายกฯออกมาพูดเรื่องนี้เพียง 3 วัน ก็มีคำสั่งย้าย นายประจักษ์ ชูศรี จากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ที่มา               isranews

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost