ข่าวดี!! ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจน สามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้แล้ว!!

18 สค. 61     1707

ข่าวดี!! ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจน สามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้แล้ว!!

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ได้ออกมาเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ตอนนี้ได้เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้ และสามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้แล้ว โดยจากโพสต์ได้ระบุรายละเอียดว่า…

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติอัตราการจ่าย และมีระยะเวลาการจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 โดยผู้มีสิทธิที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสงเคราะห์ มีดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 100 บาท

2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน กรณีตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนวันจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ เป็นวันทำการก่อนวันหยุดราชการ

สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ (50/100 บาท) 2 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม) และผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะได้รับเงินตามสิทธิ (50/100 บาท) 1 เดือน (สิงหาคม)

ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรณีมีเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมา สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ สำหรับผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถอนเงินสดเป็นครั้งแรก จะต้องใช้รหัส 6 หลัก เพื่อทำรายการถอนเงิน โดยรหัสดังกล่าว คือเลขประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้ายบนหน้าบัตร ผู้มีสิทธิจะต้องเปลี่ยนรหัส 6 หลักเดิมจากตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยก่อน จึงจะสามารถถอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุฯ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยเงินขั้นต่ำที่จะถอนจาก ATM ได้ คือ 100 บาท และควรเก็บรักษารหัสไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยด้วย

ชมคลิป

สำหรับเรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้นะคะ ใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่ถือบัตรคนจนอยู่ก็สามารถอธิบายให้ฟัง ถึงสิทธิประโยชน์นี้ด้วยนะคะ

ที่มา                     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost