กองทัพเรือแต่งตั้ง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

21 กค. 61     877

กองทัพเรือแต่งตั้ง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์  เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

พลเรือตรีเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ระบุ กองทัพเรือแต่งตั้ง นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามที่กองทัพเรือมอบหมาย และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการอาสาช่วยงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

โฆษกพิเศษกองทัพเรือ มีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

2.ร่วมเป็นพิธีกร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

3.ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือ

4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย

กองทัพเรือแต่งตั้ง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์  เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

กองทัพเรือแต่งตั้ง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์  เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

กองทัพเรือแต่งตั้ง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์  เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

ที่มา          สำนักข่าวไทย

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost