ในหลวงทรงรับชาวต่างชาติที่ร่วมช่วย 13 หมูป่า เป็นอาคันตุกะของพระองค์ จนกว่าจะเดินทางกลับ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์