เบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็น! เปิดภาพเสบียงอาหารของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปช่วยเหลือ 13 ชีวิต รู้เลยว่าทำด้วยใจจริงๆ!


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์