ล่าสุด ยืนยัน ยังไม่ขึ้นค่าโดยสารรถร่วม ขสมก. อีก 4 บาท

1 มิย. 61     150

ล่าสุด ยืนยัน ยังไม่ขึ้นค่าโดยสารรถร่วม ขสมก. อีก 4 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังนางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. เข้าพบว่า สำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร ขณะนี้ได้ขอทางสมาคมให้รอผลการศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการลดอัตราเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือค่าขาของ ขสมก. ที่มีการเรียกเก็บกับรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่องของปัญหาหนี้ค้างชำระได้มอบหมายให้ ขสมก. เป็นผู้พิจารณา ขณะเดียวกันกรณีการปรับคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี อีก 62 สตางค์ ได้รับการชี้แจงจากทางบริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) ซึ่งยืนยันว่าการปรับราคาจะไม่กระทบต้นทุนของผู้ประกอบการ

ด้านนางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. เปิดเผยว่า ยืนยันที่จะขอปรับขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีก 4 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน และทางผู้ประกอบการยินดีที่จะรอความชัดเจนผลการศึกษาอีก 2 เดือน แต่หากยังไม่ได้จะเดินทางเข้าหารือถึงมาตรการความช่วยเหลือจากทางกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง

ส่วนกรณีที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเพิ่มค่าคุณภาพของก๊าซเอ็นจีวี อีก 62 สตางค์ต่อกิโลกรัม ได้ขอให้ ปตท. ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยชะลอการปรับขึ้นราคา หรือชดเชยส่วนที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวทาง ปตท. จะนำไปเสนอให้บอร์ดพิจารณา นอกจากนี้ขอให้ ขสมก. พิจารณาลดอัตราเรียกเก็บค่าตอบแทน เพื่อให้หนี้สินของผู้ประกอบการลดลง โดยให้ปรับลดในส่วนที่ไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการ แต่เกิดจากการบริหารงานของรัฐ ซึ่งรวมเงินต้นและเบี้ยปรับแล้วสูงกว่า 800 ล้านบาท

ข้อมูลจาก INN 

เป็นเพื่อน Line กับเรา