ล่าสุด ยืนยัน ยังไม่ขึ้นค่าโดยสารรถร่วม ขสมก. อีก 4 บาท

1 มิย. 61     188

ล่าสุด ยืนยัน ยังไม่ขึ้นค่าโดยสารรถร่วม ขสมก. อีก 4 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังนางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. เข้าพบว่า สำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร ขณะนี้ได้ขอทางสมาคมให้รอผลการศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการลดอัตราเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือค่าขาของ ขสมก. ที่มีการเรียกเก็บกับรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่องของปัญหาหนี้ค้างชำระได้มอบหมายให้ ขสมก. เป็นผู้พิจารณา ขณะเดียวกันกรณีการปรับคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี อีก 62 สตางค์ ได้รับการชี้แจงจากทางบริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) ซึ่งยืนยันว่าการปรับราคาจะไม่กระทบต้นทุนของผู้ประกอบการ

ด้านนางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. เปิดเผยว่า ยืนยันที่จะขอปรับขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีก 4 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน และทางผู้ประกอบการยินดีที่จะรอความชัดเจนผลการศึกษาอีก 2 เดือน แต่หากยังไม่ได้จะเดินทางเข้าหารือถึงมาตรการความช่วยเหลือจากทางกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง

ส่วนกรณีที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเพิ่มค่าคุณภาพของก๊าซเอ็นจีวี อีก 62 สตางค์ต่อกิโลกรัม ได้ขอให้ ปตท. ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยชะลอการปรับขึ้นราคา หรือชดเชยส่วนที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวทาง ปตท. จะนำไปเสนอให้บอร์ดพิจารณา นอกจากนี้ขอให้ ขสมก. พิจารณาลดอัตราเรียกเก็บค่าตอบแทน เพื่อให้หนี้สินของผู้ประกอบการลดลง โดยให้ปรับลดในส่วนที่ไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการ แต่เกิดจากการบริหารงานของรัฐ ซึ่งรวมเงินต้นและเบี้ยปรับแล้วสูงกว่า 800 ล้านบาท

ข้อมูลจาก INN 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost