ผู้นำอัลกออิดะห์ ยุมุสลิมทำสงครามต้านอเมริกา โต้ย้ายสถานทูตไป “เยรูซาเลม”


มาแรงรอบสัปดาห์