'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว

8 เมย. 61     84415

'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว

ล่าสุด แอ๊ด คารบาว หรือ ยืนยง โอภากุล  ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Add Carabao ซึ่งได้พูดถึงกรณี โต ซิลลี่ฟูลส์ ที่รู้จักออกมาขอโทษสังคมเป็นลูกผู้ชาย แต่กระนั้นนับจากนี้ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มด้วย นอกจากนี้ศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังยังได้พูดถึงความศรัทธาและปัญญาในศาสนาพุทธ รูปเคารพและหลักคำสอน ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจจึงขอนำมาเผยแพร่ต่อทั้งหมดดังนี้...

'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว

...จบลงด้วยดีครับ ที่คุณโตพลาดไปแล้วแต่กล้าออกมาขอโทษสังคม พี่แอ๊ดขอปรบมือให้ในความเป็นลูกผู้ชาย พี่เองก็เคยพลาดแบบโต และก็กล้ารับผิดกล้าขอโทษเช่นกัน สังคมไทยใจดีให้อภัยพี่ แต่หลังจากนั้นพี่ก็เร่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้อย่างหนัก ได้ผู้ชี้แนะที่ดีๆอย่างพี่รังสรรค์ บ้านครัว และอาจารย์บรรจง บินกาซัน ทำให้หูตาสว่างขึ้น หวังว่าโตจะเดินหน้าด้วยการศึกษาให้รู้แจ้งเช่นกันนะครับ

จะว่าไปแล้วสิ่งที่โตพูดมาถ้ามองในแง่ดีก็ดี และมีประโยชน์ต่อชาวพุทธครับ เวลานี้มีการรณรงค์ไปทั่วเรื่องการดูถูกรูปเคารพ(ดูภาพประกอบครับ)ผมเห็นด้วยครับเเละขอร่วมด้วยคนหนึ่งละ แต่อยากเพิ่มเติมให้ชาวพุทธได้”ใช้ปัญญาคู่ไปกับศรัทธาด้วย”เพราะไหนๆคุณโตก็เหนื่อยไปแล้วจะได้ไม่เหนื่อยเปล่า 

ตถาคตท่านเน้นเสมอเรื่อง”ศรัทธาคู่กับปัญญา”แต่ดูเหมือนชาวพุทธบ้านเราจะไปกันได้เเค่ศรัทธาเท่านั้น เวลานี้คนไทยเป็นเอามากไปเดินสายไหว้พระตามวัดขอหวย ขอโชคขอลาภ ทำยังกับพระพุทธรูปนั้นเป็นพระพรมหม พระอินทร์ของพวกฮินดูยังไงยังงั้น วัดก็เลยแข่งกันสร้างแต่พระอิฐพระปูนเล็กใหญ่เต็มไปหมด เพื่อหวังดึงดูดคนมาวัดมากๆ ซึ่งว่าไปแล้วก็ไม่ถูกครับ ถ้าพระพุทธรูปที่สร้างๆกันนั้นหมายถึงตถาคตแล้วละก็ ศรัทธานั้นมีได้ครับ เเต่ต้องเป็น”ศรัทธาที่ถูก”เมื่อคนเราเริ่มต้นนับถืออะไรก็ควรจะมีศรัทธาในสิ่งนั้นเป็นพื้นฐาน แล้วจึงพัฒนาตนให้ก้าวหน้าในหนทางแห่งปัญญา จนถึงที่สุดเเล้วเมื่อนั้นศรัทธาก็ไม่สำคัญ

'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว

จะเล่าเรื่องที่ท่านสมเด็จปยุตฺโตท่านเล่าให้ฟังครับ ว่าครั้งหนึ่งตถาคตได้ตรัสถามพระสารีบุตรว่า ที่ท่านศึกษาธรรมจนแตกฉานนั้นท่านมีศรัทธาในตัวเราหรืออย่างไร? พระสารีบุตรตรัสตอบว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาตามที่พระองค์สอนจนเห็นความจริงของธรรมได้ด้วยตัวเอง หาได้เชื่อเพราะศรัทธาในสิ่งที่พระองค์สอนแต่อย่างใด แต่เชื่อเพราะรู้ถึงความจริงนั้นว่าเป็นอย่างนั้นจริงตามที่พระองค์ทรงสอน ตถาคตจึงตรัสกับพระสารีบุตรว่าท่านถูกต้องเเล้ว ท่านเป็นผู้ศึกษาด้วยปัญญาจนเห็นธรรม เห็นความจริงของธรรมด้วยปัญญาของตนเอง ศรัทธาที่เคยมีต่อเราไม่จำเป็นอีกต่อไป พระอรหันต์ไม่ต้องมีศรัทธา มีแต่ปัญญากับเมตตาเเค่นั้นก็พอ

'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว

พอพูดถึงตรงนี้ให้นึกย้อนกลับไปที่ท่านสมเด็จปยุตฺโตเคยได้สอนให้เราชาวพุทธ ในเรื่อง ”พุทธคุณ” เรื่องการนับถือพระเครื่องพระบูชาที่เป็นรูปเคารพแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เราต้องเชื่อหรือศรัทธามั่นใน”พุทธคุณ 3 อย่าง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ

1.พระวิสุทธิ์คุณ คือความบริสุทธิ์ที่ตถาคตมีนั้นจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆจะมากล่ำกลายทำร้ายได้ เป็นเกาะป้องกันพยันตรายอย่างเยี่ยมยอด

2.พระปัญญาธิคุณ คือมีปัญญาที่รู้ตามความจริง ไม่ชึ้นต่ออวิชชา ตัณหา อุปปาทาน มีหลักคิดเช่นโยนิโสมนัสสิการ ที่คิดด้วยปัญญาที่แตกฉานให้รู้เข้าใจความจริง และนำมาใช้ประโยชน์ได้

3.พระมหากรุณาธิคุณ คือความเมตตาตามหลักพรหมวิหาร4ที่ทรงมีต่อสัตว์โลกทั้งปวง ตถาคตเป็นรัชทายาทที่จะต้องขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดา แต่พระองค์ทรงเสียสละทิ้งทุกสิ่ง ออกผนวชค้นหาสัจจธรรมมาสอนเรา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะหาใครทำได้แบบนี้ยากเต็มที

ทั้ง 3 ข้อนี่เเหละคือ ความศรัทธาที่ผมอยากให้ชาวพุทธในบ้านเราได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในทุกครั้งที่ไหว้พระ หรือคล้องพระ ถ้าคิดได้เเบบนี้เเล้ว รูปเคารพที่มีก็จะไม่ใช่เพียงแค่ของตบแต่งหรือเครื่องประดับที่คนจากลัทธิความเชื้ออื่นเขาลบหลู่อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

พระพุทธรูปจะมีพุทธคุณหรือไม่อยู่ที่ปัญญาของเราครับ หาได้อยู่ที่รูปแบบ

'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว

'โต พูดดี มีคุณค่า' น้าแอ๊ด คาราบาว


ที่มา:  Add Carabao ,  news.tnews.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost