แรงงานมีเฮ!! ราชกิจจาฯประกาศเรื่อง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 1 เม.ย. 61!!

24 มีค. 61     457

แรงงานมีเฮ!! ราชกิจจาฯประกาศเรื่อง  ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 1 เม.ย. 61!!

ในรายการทีนิวส์ สด ลึก จริง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 61  ได้นำเสนอข้อมูลที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน  

แรงงานมีเฮ!! ราชกิจจาฯประกาศเรื่อง  ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 1 เม.ย. 61!!

ที่มา            teenee.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost