ดีเดย์ 1 เมษายน นี้ กรมควบคุมมลพิษ ประกาศงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะ

21 กพ. 61     537

ดีเดย์  1 เมษายน นี้  กรมควบคุมมลพิษ ประกาศงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะ

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศให้ผู้ผลิตงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะ เริ่ม 1 เมษายน นี้ ชี้ทำให้เกิดขยะกว่า 520 ตันต่อปี เรียงต่อกันรอบโลก ได้ 6 รอบครึ่ง
           
"พลาสติก" มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกในทุกวันนี้ แต่ทว่าผลพวงที่มาจากมันกลับก่อให้เกิดผลเสียมากมาย อย่างน้อยที่สุดนั่นก็คือปัญหาขยะที่ยากจะย่อยสลาย หรือกำจัดได้ ถึงแม้ว่าจะมีแคมเปญรณรงค์ให้เลิกใช้พลาสติกเท่าไร แต่พลาสติกก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น เราจะทำอย่างไรให้ใช้มันเท่าที่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด       

     
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และลดขยะพลาสติกหุ้มฝาขวด สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2560) เริ่มวันที่ 1 เมษายน นี้

ดีเดย์  1 เมษายน นี้  กรมควบคุมมลพิษ ประกาศงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะ

           


นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในปีนี้ ผู้ผลิตน้ำดื่มจะลดการผลิตพลาสติกหุ้มฝาขวดลง และในปี 2562 จะไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดอีกต่อไป เพราะขยะจากพลาสติกหุ้มฝาขวดนั้นเกิดขึ้น 2,600 ล้านชิ้นต่อปี หรือประมาณ 520 ตันต่อปี ความยาว 260,000 กิโลเมตร หรือคิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ 
           
ปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นและถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยด้วยปริมาณและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญหาขยะพลาสติก ทั้งบนบกและทางทะเล โดยใช้มาตรการลดหรือเลิกใช้พลาสติกที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติก พลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม

ดีเดย์  1 เมษายน นี้  กรมควบคุมมลพิษ ประกาศงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะ


ทั้งนี้ ขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ยังก่อให้เกิดการอุดตันตามท่อระบายน้ำ บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อมบนบก บางส่วนไหลลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง และท้องทะเล จากข้อมูลการผ่าซากสัตว์ทะเลที่ตายพบสัตว์ทะเลตายจากการกินพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มที่รวมอยู่กับพลาสติกอื่น ๆ ในเบื้องต้นมีประเทศที่ไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ ขณะที่ไทยน้ำดื่มบรรจุขวดมีทั้งใช้และไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

ที่มา                      kapook.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost