“กยศ.” เอาจริง!!! ล่าสุดลงนามข้อตกลงร่วมมือกับ “กรมบังคับคดี” จัดการลูกหนี้ ถ้าไม่อยากเป็นบุคคลล้มละลาย ชำระหนี้ซะ!!


มาแรงรอบสัปดาห์